13-18 anys: Nivell avançat.

IMG 4173 MediumDurant l'etapa del nivell avançat l'oferta educativa es diversifica i els itineraris els construeixen els propis alumnes, en funció dels seus interessos, objectius i motivacions. Així a partir de l'instrument i el conjunt instrumental associat, la formació és configura a partir de totes les assignatures que oferta l'escola per tal de donar cobertura a tot tipus d'inquietuds.

 

 

Objectius

Es pretén potenciar al màxim els aprenentatges instrumentals, tant a nivell individual com de grup un cop assolit el domini bàsic de l'instrument. També es vol fomentar la creació musical a partir de temàtiques diverses (contes, poesia...) treballant per projectes. I potenciar l'escolta i difusió d'aquestes creacions en espais i amb entitats/institucions variades.

Amb la voluntat de millorar, renovar i actualitzar l’oferta pedagògica de l’escola, a partir del curs 15-16 oferim la possibilitat als alumnes de dissenyar el seu propi itinerari curricular a partir d’una amplia oferta de matèries. La finalitat d’aquesta millora és que els seus estudis musicals s’adaptin al màxim a les seves necessitats, decidint la càrrega lectiva que volen establir. 

Així doncs, amb una tarifa única, els alumnes faran unes matèries obligatòries depenent de l’instrument que estudïin i unes altres matèries optatives a partir de la seva voluntat. És també en aquesta etapa que els alumnes poden triar un segon instrument amb un increment de la quota de 330€ anuals.

 

Instrument 

A la classe d’instrument és des d’on es tutoritza tota la formació de l’alumne a l’escola. Cada alumne disposa de 30’ de classe que pot variar depenent del nombre total d’alumnes. És en aquest espai on l’alumne aprèn tot allò relacionat amb la pràctica de l’instrument.

L'oferta instrumental és:

  • Violí, Viola i Violoncel.
  • Flauta travessera, Clarinet, Oboè i Saxòfon.
  • Piano, Guitarra clàssica i elèctrica, Baix elèctric.
  • Cant modern
  • Bateria i percussió

Cor Modern

El cor és l’agrupació musical per excel·lència a les nostres contrades. Amb l’instrument que tots portem incorporat, els alumnes treballaran un seguit d’obres de diferents estils dins d’un repertori modern. Aquesta classe s’imparteix de forma col·lectiva.

Orquestra

És l’espai natural dels instruments clàssics de corda i vent on treballen de forma col·lectiva en un gran grup. És on es descobreix un repertori orquestral que abarca tots els estils i totes les èpoques musicals i fomenta l’aplicació dels estudis instrumentals dins el grup. És a partir de l’orquestra que l’escola organitza sortides i intercanvis a reu del país.

Combo

Aquesta assignatura està pensada per acollir els instrumentistes diversos, provinents dels àmbits moderns, sobretot, però també clàssic.
Incorpora la veu dins el grup i té en el repertori més actual el seu tret identitari. El grup és més petit que l’orquestra però més gran que un grup de cambra.

 

Grup de guitarres

En funció del nombre d’alumnes pot oscil•lar entre un petit grup de cambra o un conjunt instrumental de guitarres pensat per acollir tot tipus de guitarristes.

 

Grup de teclats

És el grup que aglutina els pianistes de diferents edats per treballar de forma grupal un instrument individual com és el piano.

 

Assignatures optatives.

 

Teoria, harmonia i llenguatge modern

Aquesta assignatura està pensada per donar les eines bàsiques i avançades del llenguatge que s’utilitza en instruments moderns. Són coneixements que afavoreixen la pràctica instrumental tan individual com, sobretot, en el seu grup de referència, el combo.

Llenguatge, harmonia i formes clàssiques 60’ setmanals Gemma Batalla              

Aquesta assignatura vol aprofundir en el coneixement del llenguatge clàssic. Està destinat a aquells alumnes que volen descobrir els conceptes teòrics que envolten els grans obres clàssiques de tots els temps i tenir un coneixement ampli del llenguatge musical.

Taller de percussió

En aquest espai es treballarà de forma pràctica i col·lectiva tot allò relacionat amb la interpretació de cèl·lules rítmiques per anar descobrint la riquesa que ofereix un grup de percussió amb els diferents instruments de l’escola.

Cor Modern

El cor és l’agrupació musical per excel·lència a les nostres contrades. Amb l’instrument que
tots portem incorporat, els alumnes treballaran un seguit d’obres de diferents estils dins d’un
repertori modern. Aquesta classe s’imparteix de forma col·lectiva.

Guitarra d’acompanyament

Pensat per a instrumentistes no guitarristes que volen descobrir els principis elementals de la guitarra per poder-se acompanyar amb la veu o amb bases de cançons enregistrades

Col•lectiva de cant

Classe de grup de cant destinada a alumnes que toquen un instrument i que volen adquirir unes eines bàsiques per cantar i complementar els seus estudis musicals.

Segon instrument

És una oferta pensada per alumnes que volen aprofundir els estudis de música amb per cursar un segon instrument paral•lelament al que ja estudien. És l’única optativa que té un suplement econòmic.