8 DE NOVEMBRE

Sobre la jornada de vaga general...

L'escola informa que avui només hi haurà serveis mínims de 5 a 8 de la tarda.