INICI DE CURS

Dimarts dia 12 comencen les classes.

Iniciem el curs amb les classes de Música i Moviment, Iniciació, instrument, llenguatge bàsic i cor bàsic, Orffestra, entorns, llenguatge clàssic i modern i guitarra d'acompanyament.

La resta de matèries començaran a partir del dilluns 25 de setembre.

I comencem amb molta energia i molts projectes per endavant!

Fotografia: Mar Bernáldez